Re: cáo ?


Posted by O(*_*)O ..204..78.103 on Mar 13, 2019 at 13:45:25:

In Reply to: Re: cáo ? posted by CTC on Mar 13, 2019 at 13:42:17:

u thữ đi bác sĩ tâm lư xem sao ... có nhiều nguời có vấn đề nhưng họ ko tự biết ...

hoặc là uóng thuốc giảm depression .... no joke ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]