Re: co ?


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 13:48:10:

In Reply to: Re: co ? posted by O(*_*)O on Mar 13, 2019 at 13:45:25:

i am fine buddy ...mnh biết mnh ln, biết mnh đầu hi, v mẻ răng, v dm ni ra ngoi ny, m trong khi đ trong ny chẳng nhiều ngưỜi biết mnh ra sao, kể lun vi người đ gặp mnh in real life th mnh nghĩ mnh rất tỉnh bạn ...:)))

Bởi thế mnh m cao 1m8, mnh l b chủ ton cầu đ ...no joke !

bạn nn nhớ mnh l người "ki chn" nh ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]