Re: tinh: thư cho bố nui


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 07:37:48:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui posted by tinh on Jan 14, 2019 at 07:31:29:

với lại cái c̀n thít cho 1 bức thư, cụ th̉ là bức thư này, thì trước "Ta Fille", hàng trn phải vít cái gì đó như, Cordialement, hay Sincèrement, hoặc respectueusement đ̉ tỏ lòng mình khi vít thư đó, VN cũng th́, thn, thương ḿn, v.v

tíng Anh thì ti thường vít, trước khi ghi tn ti, Love you, Love tóm lại là ŕt tình cảmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]