Re: to^'i ho^m qua que^n ba^.t ma'y suo*?i ...lạnh qua' la.nh...


Posted by Bờm ..73..180.33 on Jan 14, 2019 at 06:38:10:

In Reply to: Re: to^'i ho^m qua que^n ba^.t ma'y suo*?i ...lạnh qua' la.nh... posted by honhoang on Jan 14, 2019 at 06:31:22:

ha ha ha

OK salem - tâm đông lạnh như bửu bối lạnh đông há !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]