Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 06, 2018 at 12:11:33:

In Reply to: Anh Chung ơiii - about Luna calendar posted by :-) on Nov 06, 2018 at 09:59:31:

Bc coi chừng ci Lunar calendar của China v Việt Nam lu lu n khc nhau 1 ngy đ. V nghe ni hai nước dng hai mi giờ khc nhau nn n ra như vậy.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]