tri thăng long v lựu


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 12:08:41:

chả biết chị chồng thấy tri thăng long v tri lựu c g ngon, m cứ bưng ln nh DG hoi m chồng bữa ăn ỉ chảy thấy ớn, giờ khong dm cho b ăn tri ny nữa . vậy m chị chồng cứ ku con trai gh đưa cho b hoi cứ fải text ni chị đừng đem ln nữa, hy vọng this is the last time she mang tới nh DG .

b m ỉ chảy mnh về tới nh mnh fải fụ, mnh lảnh đủ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]