Re: Cali ...


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 14:03:25:

In Reply to: Re: Cali ... posted by O(*_*)O on Mar 13, 2019 at 13:46:47:

tai to hẹn hò lần thứ mấy trg đời rồi, chắc là phải có kiến thức về vụ này hơn ai hết

cảm giác đang lâng lâng khó tả há

đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]