Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ?


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 08:18:02:

In Reply to: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ? posted by Akla on Jan 13, 2019 at 20:55:25:

Thanks anh Akla hỏi thăm, 2 ngày hôm nay ở tiệm rất là bận, nên không vào VS post ǵ hết, ngoài ra bx của KT c̣n muốn đi coi căn nhà nữa nên không có thời gian thôi
KT Ok không có chuyện ǵ hết :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]