Re: tinh: thư cho bố nui


Posted by TLN ..172..22.162 on Jan 14, 2019 at 08:03:26:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui posted by tinh on Jan 14, 2019 at 07:31:29:

Hồi xưa tinh học trường b seour hay sao m giỏi tiếng Php vậy? TLN học từ lớp 6 tới 12 ban Php văn nhg giờ chữ thy trả thy hết rồi hhhe học tiếng mỹ vo n đnh tiếng Php bay hết hehehe

Mới ăn xong tri kiwi m gai ốc nổi cng mnh v chua qu hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]