Re: cáo ?


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 13:56:07:

In Reply to: Re: cáo ? posted by O(*_*)O on Mar 13, 2019 at 13:45:25:

thực ra có tất cả 8 cô, mà 1 trong 8 cô đó không có cảm t́nh với tơ" khi đứa em dâu giới thiệu cho ḿnh ...ḿnh có thể hiểu tại sao nhưng không tiện nói ra bên này mắc công nói ḿnh nổ hay chủ quan ...

cô đó cũng khá chẻ khoảng 25, she làm nurse cao khoảng 1m58 hay 1m6 ǵ đó ...ḿnh chỉ gặp 3 lần, 1 lần đi ăn tiệc cưới ở Tiền Giang, và 1 lần ở nhà bên vợ thằng em út và lần đầu tiên ḿnh gặp cô ta là ở nhà hàng Thái trong cái Vincom mall ở SG đó U

Lư do ḿnh biết cô ta ác cảm với ḿnh v́ khi đứa em dâu sắp đặt cô ta ngồi bên cạnh ḿnh khi ḿnh tơ"i nhà họ ăn cơm, she từ chối, không thèm ngồi ...she ác cảm ra măt....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]