Re: tinh: thư cho bố nui


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 07:43:06:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui posted by My on Jan 14, 2019 at 07:41:52:

thíu chữ c trong, phải là d'accord cưng ihihii

later nhe, có gì cứ k̉, 1 h̀i đọc, tiaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]