Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by :-) ..172..19.135 on Nov 06, 2018 at 12:06:23:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by Hải Âu ? on Nov 06, 2018 at 11:58:43:

Vậy đặt luôn đi, để cô Long làm luôn lượt :-) và bạn của bi thanh toán dùm luôn lượt lượt hihihihi
Hảng cho về sớm 2 tiếng để vote :-)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]