Election day


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 12:03:21:

Thấy bên đây ḿnh bầu tự do ...
Nghỉ lại ben CSVN th́ chỉ có 1 đảng CS độc tài, và đảng cử các đảng viên phe ta rồi nói dân bầu

Thiẹt t́nh ớn thấy bà cố
:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]