Re: cáo ?


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 13:42:17:

In Reply to: Re: cáo ? posted by O(*_*)O on Mar 13, 2019 at 13:40:00:

me biết nói ra ai cũng nghĩ me KHÙNG hoặc insane, giống như me nói me tung ra cái dự án me làm ra thị trường, th́ trong ṿng 2-5 năm me thành tỷ fú, 5-10 năm me thành người giàu nhứt hành tinh ...hehehehMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]