Re: tinh: thư cho bố nui


Posted by My ..198..221.51 on Jan 14, 2019 at 07:40:41:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui posted by tinh on Jan 14, 2019 at 07:31:29:

bố nui đọc được tiếng Php, chỉ l khng viết v ni rnh thi ... he he ...

rặn ra được bao nhiu đ thui cưng ... tại bố nui gặp lại lc mnh đ lớn, lại khng ở gần, nn cũng kh rặn ra chuyện để ni ... cũng thường xuyn email hỏi thăm m ngắn vi hng thi ... :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]