Re: Làm toán đă quá


Posted by ch ..73..178.54 on Mar 24, 2020 at 11:58:01:

In Reply to: Re: Làm toán đă quá posted by DG on Mar 24, 2020 at 11:50:09:

đúng đáp số chớ ....

mà toán này đâu phải tóan tiểu học đâu mà nói đáp số ? chỉ lư luận thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]