Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by Hải Âu ? ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 11:58:43:

In Reply to: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by :-) on Nov 06, 2018 at 11:17:07:

Sóng ăn chay mà đặt hàng món này ... có ǵ suy nghỉ lại hong ăn th́ Sóng cho bi hay ... bi gọi bạn bi đến lấy nha

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]