Re: cáo ?


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 13:37:25:

In Reply to: Re: cáo ? posted by O(*_*)O on Mar 13, 2019 at 13:35:44:

nope, me không có quen mà là mí cô này đều quen v/c người em trai ...

Nói thật với U nhé, me mà muốn, th́ crab hết con gái SG luôn cũng được đó ...no joke ..heheh..không cần ai giới thiệu ...crab luôn diễn viên và ca sĩ nổi tiếng ở VN ...hehehehMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]