trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua .......


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 09:10:23:

trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua bên Dharma Forum
khi bàn chuyện liên quan "chút chút" đến tôn giáo như "tâm", chấp / phá chấp
vv...vv... Qua bên kia Dharma không khí trịnh trọng hơn, và posts sẽ giữ được
lâu hơn cho ai muốn đọc

Ở bên này là chợ chồm hổm tám chuyện búa xua và cứ vài tuần th́ thay trang mới!
Các trang cũ th́ chỉ view chứ không trả lời ǵ được và có thể toàn trang bị "removed"

Trân trọngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]