Re: hello KT


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 09:50:15:

In Reply to: hello KT posted by honhoang on Jan 14, 2019 at 09:21:30:

Hi anh hh, cuối tuần rồi không hiểu sao tiệm bận quá chừng luôn , từ sáng mới mở cửa cho đến khi đóng cửa khách vào đông nghẹt như là ngày lễ vậy, công việc th́ vẫn b́nh thường , sáng hôm nay vào sở hơi bận chútMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]