Re: "Em" ơi


Posted by Em Mo ..68..76.166 on Aug 09, 2018 at 09:15:06:

In Reply to: "Em" ơi posted by :{ ) on Aug 08, 2018 at 20:16:02:

Dạ được rồi, để em coi lại thời kha biểu nh anh trước đ, nhưng em chỉ bắt chuột vườn nh anh thi đấy nh.

Ơ m anh c biết uống bia g đu sao gy gh thế?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]