Post để "tặng" các anh chị em VS ủng hộ TT Trump


Posted by CP ..98..134.180 on Sep 12, 2020 at 20:37:36:

AO DAi - Vietnamese Women For TRUMP 2020

Post youtube này lên đây v́ thấy áo dài VN quá đẹp thôi! Hy vọng các cô tham dự không bị lây bịnh COVID-19 v́ không đứng xa nhau và không đeo khẩu trang!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]