Re: to G


Posted by DG ..71..169.34 on Sep 12, 2020 at 21:21:03:

In Reply to: to G posted by tinh on Sep 12, 2020 at 20:53:50:

dzị cũng tốt, chứ sợ ma dịch ny, ngui gi dễ dnh covid m ở tuổi đ, ra đi cu~ng vừa, s'ng lu m s'ng khoẻ mạnh, minh mẫn th cn ra'ng s'ng ...chứ s'ng lẫn, đau ốm, s'ng mệt lắm m chồng mnh đau nhức suốt, cứ than vả v tm thuốc uống cho bớt đau mnh ni với b: giờ m chỉ c thuốc tin mới chửa đuọc bịnh đau nhức của m

c t của tui, truc khi mẹ DG mất, thấy c cn khoẻ, li xe đn chu after school, chạy sang thăm my mom, sau khi my mom mất, chn c đau, c khng li xe đuọc, phải đi cht thuốc mới lết lết chậm chậm tui đi cha, chở c theo, chứ giờ c khng tự li xe ln cha đuọc v chn đau , nhn thấy c xu'ng dốc, thấy thuong c t hiền hơn c ở giữa m tui v c t nn tui thn với c t hơn c kiaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]