Re: Đầu tiên


Posted by B ..73..180.33 on Nov 22, 2019 at 07:40:45:

In Reply to: Re: Đầu tiên posted by Z on Nov 21, 2019 at 22:10:31:

ha ha ha ha

Nói tiếng Việt thì audience lại nhao nhao rông' : What what ? What are u talking about ? Huh ? Huh ? What ?
rồi liệng lon coca, soda, ghế, thùng rác giày dép thì bỏ bu !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]