Tổng Giám Đốc Điều Hành của việc sản xuất hàng không mẫu hN


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Mar 12, 2018 at 22:08:00:

https://www.facebook.com/IYMFHR/videos/348699882203566/

Tổng Giám Đốc Điều Hành của việc sản xuất hàng không mẫu hạm Mỹ là một phụ nữ... Việt Nam:

Bà Giao Phan.

Bà coi sóc một ngân quỹ 40 tỉ đô la, chịu trách nhiệm thiết kế, đóng tàu, vận hành, bảo tŕ các hàng không mẫu hạm tối tân nhất thế giới.

Mời quư vị xem phần phỏng vấn của đài VOA với bà Giao Phan dưới đây.

Bà Giao PhanMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]