Re: Đầu tiên


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 21, 2019 at 22:10:31:

In Reply to: Re: Đầu tiên posted by B on Nov 21, 2019 at 21:00:44:

Có thể trong buổi lễ MUSA Festical Bờm chỉ cần nói vài câu như là nhân vật Đông PhƯơng bất bại của Kim Dung như sau :" Vơ Lâm Độc Tôn, Thiên Hạ Bất Bại, nhất thống giang hồ " .... hihi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]