Re: 75 inch LG only $142


Posted by ch ..67..172.4 on Nov 21, 2018 at 23:47:40:

In Reply to: 75 inch LG only $142 posted by Hải Âu on Nov 21, 2018 at 20:10:25:

Hey, có phải scam hay là cái bẫy gạt tiền ḿnh không ? Sao HA lấy cái website này từ đâU ? Đă bao giờ mua cái ǵ từ nó không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]