Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 06, 2018 at 14:14:17:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by TLN on Nov 06, 2018 at 12:04:48:


Nếu chị có time th́ cho tn cả 2 receipt luôn, tn fái xíu mại nhưng khong biet làm ngon :) c̣n neu khong có time th́ bánh ḿ thôi cũng very good roi ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]