Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 06, 2018 at 14:23:43:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by TLN on Nov 06, 2018 at 13:30:30:

Thường hôi nhất lúc nấu thôi, c̣n nấu xong rồi tôi thấy ít người chê. Nhiều người co-workers của tôi họ khen đồ ăn VN là fresh & natural (nhiều herbs). Tất nhiên trừ những thứ như là sầu riêng tươi hoặc các loại mắm th́ phải cẩn thận :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]