Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 06, 2018 at 14:21:21:

In Reply to: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by :-) on Nov 06, 2018 at 11:17:07:

Nói chuyện ăn trưa, chắc bác không biết hôm nay là Diwali, ngày lễ lớn của người Ấn. Cho nên bọn tôi for sure là chỉ ăn đồ chay Ấn độ hôm nay :)

Hôm nay các cô co-workers người Ấn cũng mặc đồ traditional clothings rất sặc sỡ và dễ thương :) Một số anh người Ấn cũng mặc, nhưng mà các anh đó có dễ thương hay không th́ phải chờ các cô trả lời. Không biết các cô như CH với DG nghĩ sao? Bác Q th́ không biết chỗ làm có nhiều Ấn độ không.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]