Re: mang TLN lên đây nha


Posted by TLN ..172..17.223 on Mar 13, 2019 at 15:19:07:

In Reply to: Re: mang TLN lên đây nha posted by DG on Mar 13, 2019 at 15:10:38:

Máy heat này mới hơn 10 năm thôi. Chị nghĩ do nước dột chảy vào làm máy bị mát sao đó ko work. Tên bạn học của chị có đi học về điện lạnh nên ít nhiều có hiểu biết về máy heat, nhg chàng của chị tự ái dân tộc cự chị sao đi nhờ “người dưng”, rồi he cứ tới là xông vào hí hoáy sửa, anh chàng koa c̣n đnag ṃ xem hư ǵ chưa ra, he tới mở tung toé làm máy ko work luôn, mà chị ko dám nói sợ làm he tự ái thêm. 2 đứa nó dùng máy heat chin đấu nhau làm chị khổ quá, giờ chỉ muốn gọi thợ tới sửa cho rồi, nhg ko biết nói sao cho tên bạn học chị ko mích ḷngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]