Re: hello KT


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 10:34:47:

In Reply to: Re: hello KT posted by TLN on Jan 14, 2019 at 10:13:27:

Hhhehe TLN , bx đang c y định mua một căn nh khc rộng hơn t v c t đất đai chung quanh, hiện đang coi, chưa dm nghĩ đến chuyện mua nh ở Cali v đắt qu so với Oregon :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]