Re: mang TLN ln đy nha


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 14:45:06:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by tinh on Mar 13, 2019 at 14:42:08:

ừa m lc mnh li tật xấu của hắn ra l hắn thối thot, chối đy đẩy gi'ng như hắn si hoang, mnh no'i nn tiết kiếm lại ... hắn su`ng lớn gio.ng kể no l ai trả tiền nh, ai tra? tiền xe hơi, ai tra? tiền insurance v khong c đi mượn tiền ai để si he^'t ... bởi zị I don't like to talk to him gp l hắn hay lớn gio.ng , khong chịu ngheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]