Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 06, 2018 at 13:35:35:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by Hải Âu on Nov 06, 2018 at 12:11:23:

P ko giỏi nấu ăn mà HA đa phải diet rồi c̣n mong P nấu giỏi làm ǵ helehe

He th́ ốm nhách nuôi hoài ko mập, chắc bao tử bị lủng rồi 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]