Sao thế ...


Posted by B ..73..180.33 on Dec 07, 2019 at 05:57:04:

ha ha ha

"Posted by ch ..73..178.54 on Dec 05, 2019 at 10:37:27:
Chết tiệt, sao by giờ mnh ăn g cũng thấy ngon . Sng nay thấy t cơm chin cũ m n chin cho sắp nhỏ mấy bữa Thanksgiving cn thừa, mnh đem t tp mỡ chin với vi con tm tươi trong tủ đ xong trộn tiếp với cơm chin v t hnh l . Ăn thấy ngon tuyệt vời lun . Ăn d d con tm thấy m thm ."

Thế l tốt rồi - Đời bổng dưng vui
đằng kia ch đ hồi xun ri ! kha` kha` kha`
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]