Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 14:24:24:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by Lz on Nov 06, 2018 at 14:21:21:

hồi đó DG làm cho Logitech, 70% là ấn … thèng Vietnam làm chung than: mấy con ấn mập thù lù, chả có con nào coi đuọc hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]