Re: Kế vẹn toàn


Posted by honhoang ..144..52.21 on Jul 15, 2019 at 12:35:43:

In Reply to: Re: Kế vẹn toàn posted by Lz on Jul 15, 2019 at 12:27:50:

bác Lz giỡn chút ...tui serious nè!! nhờ trump len ...nhung nguoi cao nien VN hong sanh dẻ ở mỹ moi "nhan dien" duoc mỹ nào hong ua ngoai quo^'c !! relatistic stereotype ya know ?! hahhahahah .....giờ kinh nghiem cùng minh mẩy ve cái vụ trong mat ma bat hinh dong á ong LZ!! yup...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]