Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 06, 2018 at 15:29:05:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by Lz on Nov 06, 2018 at 14:23:43:

Hôm bữa TLN chở nhcos ra bánh ḿ số 1 order cơm ḅ lúc lắc cho nhóc v́ nhoc nói his dad mua ở đây cho nhóc ăn ngon lắm, 2 mẹ con bước vào tiệm là nhóc dội ra liền xin mẹ đưa key cho ra xe ngồi chờ. TLN order xong phải chờ người ta cook th́ có 1 bà vào order bánh xèo togo, bả hít hà nói “mắm chưng thôm ghê” 😁Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]