Một đ ln cũng trăng


Posted by KT ..107..97.47 on Mar 13, 2019 at 15:46:30:

Ngẫm nghĩ thấy thương bx, lu lu tui lấy tiền cho hoặc cho mượn bn VN bx biết nhưng chỉ ni qua loa thi rồi bỏ qua, nếu tui c vợ như My chắc l ăn một đ ln tới cung trăng rồi !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]