Sự sống bộ túc , Bác hoàng Lan


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 12:23:41:

>đồng thời nó lại bao trùm hết tất cả và ở trong từng mỗi Pháp

cái ǵ vậy nhỉ? nếu đó là sự sống th́ tôi không phản đối :)

Nếu bác muốn bảo nó là sự sống th́ tôi cần bổ túc thêm rằng Nó là chủ thể sinh ra sự sống trong từng mỗi Pháp để rồi sự sống trong từng mỗi Pháp có suy nghĩ và Tồn tại trong không gian thời gian để rồi mất đi, nhưng nó th́ không bị đóng khung trong sinh diệt kia, Mà nó có đó vô thủy vô chung.

Có lẽ tôi cũng xin tạm ngưng nơi đây v́ chủ chợ đă Nhắnrơ ràng là không thích chủ đề này kéo dài măi
Xin cảm ơn bác H Lan đă kiên nhẫn với tôi trong hai ngày Vừa qua.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]