Tinh ==> bn về đa đinh


Posted by TLN ..172..22.162 on Jan 14, 2019 at 12:23:28:

TLN kể chuyện về b ngoại cho he nghe, khi kể tới đoạn đa dinh th he stop TLN lại hỏi đa đinh l g TLN ni đa đinh l nhiều con trai trg ging họ, he lại hỏi vậy nhiều con gi th gọi l g, TLN ni ko biết, he tỉnh bơ ni con trai l đa đinh th con gi chắc l đa lỗ hehehe

mới nghe thấy bậy bạ qu, nhg nghĩ lại vo thời b ngoại TLN l thời phong kiến quan niệm con gi l con người ta nn nhiều con gi bị lỗ nặng v nui cho lớn n đi lấy chồng mất toi cho nn c nhiều con gi lỗ nhiều th l đa lỗ cũng ko sai 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]