Re: Prediction


Posted by B ..73..180.33 on Nov 06, 2018 at 19:35:10:

In Reply to: Re: Prediction posted by Bờm on Nov 06, 2018 at 19:28:30:

ha ha ha

Good news: Republican governor at Massachusetts was re-elected
Really Bad news: Democratic senator Elizabeth Warren was also
re-elected !
Even though I voted for her counterpart - Danm !

Và tớ lại phải nghe bà nội Warren chửi rủa như mấy bà hàng tôm hàng cá thêm 4 năm nữa - Chắc chít cái lổ tai quá !
Theo lảo Hứa Do đi rữa lổ tai nhưng h́nh như vẫn chưa sạch v́ những lời nói tra'i tai gay mắt của bà nội Warren !

Ối ối Nhị Ca dân chơi theo Công Hoà ơi là Hoàng Gia Nguỹng Nguyên Lủy Thừa 2 tay chơi theo Grand Old Party ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]