Re: Sự sống bộ tc , Bc hong Lan


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 12:36:56:

In Reply to: Re: Sự sống bộ tc , Bc hong Lan posted by :) on Jan 14, 2019 at 12:30:49:

C lẽ ti cũng xin tạm ngưng nơi đy v chủ chợ đ Nhắnr rng l khng thch chủ đề ny ko di mi
Xin cảm ơn bc H Lan đ kin nhẫn với ti trong hai ngy Vừa qua.
-------------------------------------------
>>>> Thanks :) v Akla dda~ ngu+`ng va`
>>> xin mời qua Dharma !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]