Hello


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 15:59:04:

C̣n ai đây không ? Tuần nầy tôi bận công việc quá, cuối tuần qua cũng bận, nhưng cũng chiều ư bx đi coi nhà, căn nhà này tổng cộng trên 6000sqft, thực sự th́ quá rộng cho gia đ́nh tôi, và tôi cảm giác như căn nhà nầy haunted vậy, nhất là cái pḥng ở trên lầu 3, vào căn pḥng đó tôi ớn ớn sao đó, và cộng thêm miếng đất trên 2 mẩu Tây toàn là cỏ, nội cắt cỏ không cũng đă hết ngày giờ, rồi ai sẽ là người dọn dẹp ??? Nhà rộng quá cũng bất tiệnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]