Đạo đức giả


Posted by My ..198..223.51 on Mar 14, 2019 at 06:59:53:

M thấy người vn, đặc biệt l Tu, rất đạo đức giả ... phim ảnh, sch bo, ngoi miệng, ai ai cũng đề cao tnh yu v vị lợi, nhưng trn thực tế, ton chọn bạn đời dựa trn tiền ti danh vọng, sắc dục ...

Nhiều film vn, tu rất sến, nữ chnh mở miệng ra l tnh iu v vị lợi nhưng c ta bao giờ cũng chọn anh giu đẹp zai, bỏ rơi anh ngho xấu zai, d anh ngho rất yu thương chăm sc tốt cho c ta ...

chướng tai gai mắt :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]