Re: My


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 16:04:13:

In Reply to: My posted by TLN on Jan 14, 2019 at 14:44:38:

Khi no rảnh TLN kể chuyện tnh của b Ngoại cho nghe nha, b Nội của KT trước khi lấy chồng cũng học trong nh trắng ở bến tre đ, cho nn nữ cng gia chnh của b Nội rất giỏi, cc con, chu sau nầy khng ai giỏi bằng b :))))
Thấy ai cũng khoe ng b mnh, KT cũng gp vui một phần đ m :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]