Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :) ..99..81.254 on Nov 06, 2018 at 21:26:11:

In Reply to: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :{ ) on Nov 06, 2018 at 20:05:16:

Nắm được mỗi Hạ Viện th chỉ c ph thối thi chứ kềm chế được ai. Lại ngho mờ ham nữa, h h ... Ừa m B Tồ của ng thua rồi nha, chung độ đi.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]