Re: Đạo đức giả


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 14, 2019 at 07:08:27:

In Reply to: Re: Đạo đức giả posted by My++ on Mar 14, 2019 at 07:03:50:

sai rồi My ơi, mấy tn 20-30 ở VN th tht li my bay b gi v khng những sung sươ"ng m cn được no ấm nữa đ ...

Mấy c học sinh chẻ đẹp bn Đin th giờ c xu hướng cặp k cc sugar daddies đ được trả tuition fees, books, clothes and food đ ..hahahahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]