Re: Đạo đức giả


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 14, 2019 at 07:07:16:

In Reply to: Đạo đức giả posted by My on Mar 14, 2019 at 06:59:53:

My ,
Nếu mnh chọn My l người đi bảo vệ cho tnh yu v vụ lợi được thực hiện trn thực tế th My sẽ lm g hở My ?

Vậy mnh phải lm g để trnh khỏi bị chướng tai gai mắt n ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]