Re: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua .......


Posted by tín nữ ..67..233.172 on Jan 14, 2019 at 16:18:25:

In Reply to: Re: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua ....... posted by CP on Jan 14, 2019 at 10:19:07:

Bên đó trang trọng nhưng vắng như nghĩa địa. Mấy ông mấy bà tâm tâm tâm không muốn qua bển đâu .
Mấy ổng mấy bả sợ ma á .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]