Re: Nếu c giải ...


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jul 15, 2019 at 13:09:41:

In Reply to: Re: Nếu c giải ... posted by Lz on Jul 15, 2019 at 13:05:42:

ti vo VS năm 2003 chung với đm tị nạn GMTL trong đ c (TLN, tinh, tn, taito, Ght ..etc ..đ l những người cn ở VN at present ...chứ BẠch Y, BẠch Y Nương, Lo Ma, Lavender, Gấu..etc ...h họ biến mất gồi)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]