Re: Đạo đức giả


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 07:03:32:

In Reply to: Đạo đức giả posted by My on Mar 14, 2019 at 06:59:53:

Nhiều film vn, tu rất sến, nữ chnh mở miệng ra l tnh iu v vị lợi nhưng c ta bao giờ cũng chọn anh giu đẹp zai, bỏ rơi anh ngho xấu zai, d anh ngho rất yu thương chăm sc tốt cho c ta ...

------

Ngoi đời, c ta chọn anh giu đẹp zai hay trong phim sắp xếp như thế ?

Nếu trong phim th chẳng qua l đạo diễn phim muốn lồng vo cho kết quả c hậu chớ đu phải c ta đạo đức giảMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]