Re: Đạo đức giả


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 07:09:30:

In Reply to: Re: Đạo đức giả posted by My on Mar 14, 2019 at 07:04:31:

Với lại đu phải cứ anh ngho, chịu kh o bế chăm sc ban đầu l phải được người ta thương lại đu ? TY phải l hai chiều . Thực tế , nhất l thực tế ngho đi như ở VN, th cuộc sống lầm than ngho đi l khổ lắm chả bao giờ ngc đầu ln nổi . Mưu cầu hạnh phc cũng l một mục đch cho con người tm kiếm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]