Re: Hello


Posted by tn nữ ..67..233.172 on Jan 14, 2019 at 16:29:15:

In Reply to: Hello posted by KT on Jan 14, 2019 at 15:59:04:

Đi coi nh cũng như lần đầu đi gặp người mnh nghĩ sẽ l m l ta mấy đứa con mnh. Lỡ như m mnh thấy người đ c ci g g đ khng ổn, tự nhin mnh thấy sao sao g g đ, th mnh nn bỏ số dze liền, chớ đừng rng nho dz tới lun đi bc ti sau đ hối hận chẳng kịp. Nhứt l để "n" thnh m thnh ta mấy đứa con mnh rồi th hỡi ơi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]