Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:37:11:

In Reply to: Re: Hello posted by KT on Jan 14, 2019 at 16:31:29:

KT coi nh hiện thời sức chăm sc dọn dẹp bao nhiu th nhn ln hay chia bớt . Mua nh phải mất nhiều thời gian coi địa điểm v tnh sẳn ga trong đầu (budget) chớ v thấy họ trang tr đẹp th sẽ khng yn đu .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]