Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 07, 2018 at 07:46:41:

In Reply to: Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 07:42:01:

No !
tui lượm trên internet .. chỉ là cảm thấy hôm nay rất thoải mái khi thức dậy sau 1 đêm nh́n TV xem midterm kết quả thôi !
:-)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]