Tin được lĩnh tiền


Posted by Lz ..207..61.9 on Mar 25, 2020 at 17:37:19:

V́ bác Ria đưa tin thất nghiệp thấy thảm quá nên tôi phải vội đưa tin này cho các bác vui lên tí :) Như vậy là đạo luật phát tiền cho dân chúng đă được hai đảng đồng ư, chỉ c̣n chờ chính thức bỏ phiếu ở hai viện và sau đó là kư bởi ông Trump. Trong đó phần "gửi tiền cho dân" có nội dung như sau:

single Americans would receive $1,200, married couples would get $2,400 and parents would see $500 for each child under age 17.

However, the payments would start to phase out for individuals with adjusted gross incomes of more than $75,000, and those making more than $99,000 would not qualify at all. The thresholds are doubled for couples.

Như vậy trừ vài người trong đây như bác KT là "miss out", c̣n lại tất cả đều được $2400 :)
(Bác Q+bác Bờm th́ h́nh như vẫn chỉ $1200)

Ngoài ra nếu bác nào thất nghiệp như bác Ria nói th́ ngoài tiền thất nghiệp của tiểu bang, các bác cũng sẽ được thêm:
- $600/tuần trong 4 tháng
- Thêm 12 tuần lĩnh tiền thất nghiệp
Từ ngân sách liên bang (nhơ đạo luật này)

Vui quá đúng không các bác? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]