Re: Đạo đức giả


Posted by My ..198..221.52 on Mar 14, 2019 at 07:31:10:

In Reply to: Re: Đạo đức giả posted by CTC on Mar 14, 2019 at 07:08:27:

My c anh bạn học, hồi đ cỡ 40-- cươi c du học nhỏ hơn him 15 tuổi thi zị m vi năm sau l cổ đ anh ta ln cung trăng, chay mất dp, d anh ny c job ngon lnh, lương cao, rất iu vợ v very handy man ...

Ch za vn date với mấy em 20++ l tui thiệt lng chc ch good luck :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]