Re: Hello


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 14, 2019 at 16:42:31:

In Reply to: Re: Hello posted by CH on Jan 14, 2019 at 16:40:00:

thí dụ có ḿnh DG ở th́ khong lo vụ dọn v́ ḿnh bầy tới đâu, dọn lie^`n , đằng này ở chung đông ngụi, ngụi bầy nhiều hơn ngụi dọn ... họ khong thấy dơ, ḿnh thấy dơ cứ dọn, nên hắn mà rục rịt mua nhà to, DG gạt lie^`nMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]