Re: cho những ai cn nhớ Si Gn xưa


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 08:21:28:

In Reply to: Re: cho những ai cn nhớ Si Gn xưa posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 07:37:46:


Hồi đ ti ở Saigon mấy thng, trong một ci hẽm nhỏ, số 500 xuyệt lung tung beng đường Trương Minh Giảng. Suốt ngy nghe "Em ơi nếu mộng khng thnh th sao ..." v những bi nhạc tương tự từ ng hớt tc trong hẽm.

ng ny ht riết vậy m cua được c bn nước sinh tố đầu hẽm. Ổng dời ci ghế hớt tc đến gần xe sinh tố. Từ đ xe sinh tố vắng khch v ai cũng sợ tc bay v ly nước mnh.

Ngay cả b bn xi cũng đem ci gnh xi dời qua pha đối diện trnh tc.

Nhớ lại những chuyện củn con thấy thật dễ thương.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]