Re: Đạo đức giả


Posted by Z ..98..134.180 on Mar 14, 2019 at 07:49:57:

In Reply to: Re: Đạo đức giả posted by honhoang on Mar 14, 2019 at 07:31:57:

khỏe re như b ko xe !

hm kia ko my cắt cỏ lm sạch vuờn trươc. Cy oak thay l ma đng, qut song th chiều l lại rụng đầy đường đi !!!
tui sắp ra vuờn rải thuốc "weed and feed" [đng lẽ phải lm cuối thng hai] cho cỏ rồi hh ui!

đ c ph c pho chi chưa ? hh c đi field hm nay khng?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]