Re: Fraud lộng hành quá


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 08:40:17:

In Reply to: Re: Fraud lộng hành quá posted by Hải Âu on Mar 14, 2019 at 08:37:07:

thằng fraud biết thế nên giả gọi cho ḿnh là data breach và đề nghị đừng mở email với lại banking account để ḿnh không biết trước khi chúng charge màMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]