Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:50:51:

In Reply to: Re: Hello posted by DG on Jan 14, 2019 at 16:48:15:

Ừa mỗi lần xuống SJ mấy đường nhỏ m xe đậu kht hai bn . Đan l họ cả convert ci garage xong m nh đng người nn hai bn đậu chật cứng . Tui ngn nhứt nh m phải de lui xe từ driveway v khng ai nhường mnh th đứng đ hoiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]