Re: Nếu có giải ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 13:40:19:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by B́nh Yên on Jul 15, 2019 at 13:25:53:

Nhưng h́nh như bác lại không thích nhạc Trịnh Công Sơn cho mấy th́ phải? :) Hay tôi nhầm? Tại thấy mấy lần bác Bờm hay ai công kích TCS không thấy bác nói ǵ :)

Hôm trước h́nh như bác post bài đàn ḅ về TP :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]