Re: lnh đnh thu Iraq


Posted by co ..45..78.23 on Jun 22, 2018 at 12:23:37:

In Reply to: Re: lnh đnh thu Iraq posted by kg - gian on Jun 22, 2018 at 12:17:19:

Tớ đon khoảng 5-10 năm nữa (tuỳ theo hon cảnh v tnh hu'ng, c thể sớm hơn hay trễ hơn), bọn Khựa sẽ tự động hin ngang mang dn Khựa vo đất lin của VN m chẳng cần qua dịch vụ lm ăn hay đắc khu g nữa . Lc đ mới l c sự đẫm mu thứ thiệt v thế giới chẳng ai nhảy v binh vực mnh đu, v Globalist. Hi vọng dn VN hy dng đầu c hơn l dng vũ lực !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]