Re: hỏi ?


Posted by Sng ..172..27.194 on Aug 09, 2018 at 18:05:48:

In Reply to: hỏi ? posted by KT on Aug 09, 2018 at 17:16:23:

Nếu tui l S th KT hong c cửa về nh đu, đang c vợ ngoan hiền, con giỏi giang, tiệm lm ngon lnh m đi lập phng nh rồi cn đang vui lắm nữa chứ, hummm đừng bo chữa l gip đở người bn ấy nha.

Hy vọng l KT chỉ muốn chợ vui rồi tung tin nhm nh thi h.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]