Re: Đời !!!!


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 10:46:45:

In Reply to: Re: Đời !!!! posted by Hải u on Feb 07, 2020 at 10:44:40:

đuơng nhin roi,,,, b ngoại sich th ai trong family cũng bị ảnh huởng ....

sng nay hnh như Amazon đnh cng hong lm việc hay sao a'' :):) tn đợi ny giờ m hong print out shipping label đuợc ,,,,

thi đi tập xe cho con gi .........Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]