Re: áo đầm


Posted by tn ..73..91.53 on Apr 25, 2019 at 11:25:02:

In Reply to: Re: áo đầm posted by ... on Apr 25, 2019 at 10:33:35:


cái này tuỳ thuộc vào carrier company .... mỗi company có giá khác nhau ...

tn nói về USPS (US Postal Service) thôi nha ,,

tuỳ theo lại shipping,
-- neu chọn flat rate th́ chổ nào trong nuớc Mỹ cũng bằng giá nhau, ngay ca? o? puerto rico hay US territoties / international thi có flat rate của international.

First Class thi` truo*'c dda^y gia' the same anywhere in US, khi? ho co`n ga'y cu~ng gio^'ng thi. tha`nh ..... Nhu*ng mo*'i dda^y ho. ddo^?i ro^`i, tuỳ thuộc vào distance, giá chê lệch 1 tí thôi ...

C̣n giá của regular Priority Mail and Express Mail th́ cũng tuỳ theo distance, thành phố và vùng quê không chênh lệch nhieu cho lắm, but the time deliver may take longer for vùng khỉ ho :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]