Re: Đời !!!!


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 07, 2020 at 10:46:00:

In Reply to: Re: Đời !!!! posted by Hải u on Feb 07, 2020 at 10:44:40:

mom P sick, HA khỏi phải lm ti xế chở P đi shopping cuối tuần , tha hồ rảnh đi chơi với bạn khoẻ g, chứ ảnh hưởng g :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]