Re: o đầm


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 25, 2019 at 11:24:54:

In Reply to: Re: o đầm posted by htc on Apr 25, 2019 at 11:19:47:

c nhiều thứ DG t si lắm , hỏi lộn ng` ri htc hihihi

như cht fấn ln mặt, khong c tới 1 lọ ở nh lc cần th nhờ bạn lm dm ... si k bạn . cy son th c 1 cy mua chắc hơn 10 năm ri, i't si bỏ 1 s , chắc kho^ ri hihihi

by giờ mới tập kẻ chn my , chứ khong kẻ mắt v hay bị ngứa mắt v chảy nuc mắt

cho nn DG thch kiểu tomboy hơn yểu điệu thục nữ . t diện đầm d hay mua đi lm thch mang giầy vans, nike, flip flop hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]