Re: mấy hm nay


Posted by tn ..172..12.96 on Oct 23, 2020 at 18:55:46:

In Reply to: Re: mấy hm nay posted by PoP on Oct 23, 2020 at 15:11:35:

Wow,,, anh cũng c thời gian bỏ nh "Cha" hum ???? dzị chc by giờ anh thuộc long bi ht "Con nay đ trở về ... .."


sớm hay muộn cũng c ci hay ci khong hay trong đ anh,,, bạn em bn VN ln chức ng b nhieu lắm rồi,,, tụi n by giờ đi dự đm cuới cho con khng a`,,, ... Neu con lớn hết rồi th đi khi lại c đơn,, empty nest,, dễ sinh bịnh nữa ... hihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]