Re: hỏi ?


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 17:58:28:

In Reply to: Re: hỏi ? posted by tn on Aug 09, 2018 at 17:50:23:

khong .. she hiền lắm, nhưng đụng tới quyền lợi của her th she lm tới bn' she cứ ni DG khong kiểm sot chồng đ l khong fải tnh của DG nn DG khong bao giờ kiểm sot hắnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]