Re: Tâm sự đời tôi


Posted by :{ ) ..73..80.54 on Mar 25, 2020 at 20:08:52:

In Reply to: Re: Tâm sự đời tôi posted by KT on Mar 25, 2020 at 19:49:33:


Nhân tiện, bác sửa lại câu này cho đúng:

"sẽ nhận đuọc một số tiền của Mr President ..."

Không phải tiền của Mr. President mà là tiền từ ngân quỹ quốc gia.

Các nhà làm luật đă cho vào bản dự luật này những điều khoản bổ túc để Mr. President và công ty của ổng, cũng như tất cả những đại công ty khác, không "chôm chĩa" được. Tỉ dụ các khoản về "executive bonuses", "buy back stocks" ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]